Zoeken
Meest gezocht

Disclaimer en Voorwaarden

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiële klanten. WILA B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door WILA B.V.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WILA B.V. openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder inbegrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een gebruik maken van het contactformulier.

Leveringsvoorwaarden

Onze leveringen zijn onderworpen aan de "Algemene Voorwaarden voor de levering van mechanische, elektrische en elektronische producten", in het kort" Orgalim S 2022.

Over WILA

WILA is al sinds 1932 actief in de industrie. Met onze innovatieve, hoogwaardige gereedschappen en gereedschapssystemen zijn we wereldleider geworden op het gebied van kantpersproductiviteit.

Lees meer

Vind een dealer bij u in de buurt

WILA-dealers hebben alle benodigde kennis en expertise om uw kantpersgereedschapsbehoeften te ondersteunen. Er is altijd een WILA-dealer bij u in de buurt.

Vind uw lokale dealer
World Map Figure