Zoeken
Meest gezocht
WILA Nieuws

Eerste stap gezet in proces van Management Buy Out

Hans Willemsen, eigenaar en algemeen directeur van WILA B.V., heeft besloten om zowel leiding als eigendom gefaseerd over te willen dragen aan de huidige directie van de onderneming. De eerste stap is inmiddels gezet en sinds januari 2022 zijn de heren Ir. F.W. Rouweler (Director of Manufacturing and R&D), M.D. Wensing (Director of Sales & Marketing) en Drs. B.G.T. Kempers RA (Director of Finance) medeaandeelhouder in WILA B.V. en haar dochterondernemingen.

WILA B.V. is met ca. 350 medewerkers, twee fabrieken in Nederland en dochtervestigingen in de Verenigde Staten en China uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de sector van de gereedschapssystemen voor de plaatbewerking. Menige productiviteitsverhogende innovatie heeft in Lochem het licht gezien en wordt als industriële standaardcomponent door de moderne machinebouwers en de gebruikers van die machines toegepast. Denk aan het mechanisch bomberen, de Safety-Click in New Standard Tooling, het hydraulisch of pneumatisch klemmen, het per robot wisselen van gereedschap of het “smart” Tooldatabeheer.

Daarmee is WILA B.V. een strategische partner, gericht op langlopende relaties en samenwerking. Een positie die op kennis, stabiliteit, transparantie en vertrouwen is gebaseerd. Een positie die tot jaarlijks forse groei leidt en grote investeringen vraagt. Juist vanwege deze positie is het voor alle stakeholders geruststellend dat er over de toekomst is nagedacht en dat de continuïteit van de onderneming en haar relaties voorop gesteld wordt. Om die reden heeft eigenaar Hans Willemsen besloten stapsgewijs zowel leiding als eigendom over te dragen aan het directieteam dat enerzijds vanwege jarenlange intensieve samenwerking de onderneming ademt en anderzijds jong en fris genoeg is om de invloed van nieuw bloed te doen gelden.

Per januari 2022 zijn de heren Ir. F.W. Rouweler (Director of Manufacturing and R&D), dhr. M.D. Wensing (Director of Sales & Marketing) en Drs. B.G.T. Kempers RA (Director of Finance) medeaandeelhouder in WILA B.V. en haar dochterondernemingen.

Als meerderheidsaandeelhouder en Algemeen Directeur zal Hans Willemsen zijn rol de komende jaren blijven spelen en met volle inzet meewerken aan het voltooien van een gefaseerde overdracht. Wij vertrouwen op de plezierige voortzetting van de samenwerking in ons directieteam en beloven onze stakeholders een niet aflatende inzet om de productiviteit in het kantpersproces tot grotere hoogte te brengen. Daar zullen onze relaties met werknemers en klanten hun continuïteit aan kunnen ontlenen. WE LIVE PRESS BRAKE PRODUCTIVITY!